EXIT

Yhteistyövanhemmuus on aina lapsen etu

Vanhempien välinen väkivalta tuottaa lapselle pahimmillaan turvattoman tilan. Mitä on riittävän hyvä vanhemmuus? Miten olla riittävän hyvä on useimpien vanhempien ajatuksissa usein. Hyvään vanhemmuuteen kuuluu lapsen suojeleminen väkivallalta. Entä jos en pysty siihen? Entä jos en pysty siihen vielä silloinkaan kun eroan väkivaltaisesta suhteesta?

Eron jälkeen väkivallan jatkuessa yhteistyövanhemmuutta tulisi harkita tarkoin. Yhteistyövanhemmuuden vaade voi tuoda vainon kohteena olevalle vanhemmalle kokemuksen siitä, että hän olisi vastuussa toisen vanhemman väkivaltaisesta käytöksestä, myös suhteessa lapseen. Yhteistyö vaatii vastavuoroisuutta, kykyä nähdä asioita sekä lapsen että toisen vanhemman näkökulmasta. Pelolla on mahdotonta tehdä yhteistyötä.

#varjonlapset  #lapsentodellisuus  #kuulejausko #rinnakkaisvanhemmuus