EXIT

Mitä on digitaalinen väkivalta tai vaino?


Digitaalisessa vainossa toistuvaa ei-toivottua yhteydenottoa, tarkkailua ja häirintää voi tehdä pikaviestinpalveluiden kautta tai muuten teknologiaa hyväksikäyttäen. Vainoa voi mahdollistaa esimerkiksi GPS-paikannin, seurantaohjelma, sosiaalinen media tai tilien kaappaaminen.

Digitaalisen väkivallan, kontrollin, häirinnän ja vainon käsitteet ovat osin päällekkäisiä. Digitaalinen vaino sisältää digitaalisen väkivallan, kontrollin ja häirinnän muotoja. Vainosta puhutaan silloin kun tekijän harjoittama toiminta on yhteen ihmiseen kohdistuvaa, pitkäkestoista ja teot ovat luonteeltaan sellaista, että ne aiheuttavat ahdistusta tai pelkoa vainotussa.